Nördliches Zaanij Ufer, Amsterdam

Een gezonde, inclusieve en productieve stad

ZaanIJ is een strategisch gelegen gebied in het hart van de Metropoolregio Amsterdam en aan de dynamische oevers van het IJ en het Noordzeekanaal. Het gebied bestaat uit de bedrijventerreinen Achtersluispolder in Zaandam en Cornelis Douwes in Amsterdam-Noord, gescheiden door de Noorder IJ-plas en de A10 (Coentunneltracé).

Voor ZaanIJ geldt – net als op veel plaatsen elders in de Metropoolregio Amsterdam – de ambitie om veel woningen toe te voegen aan het bestaand stedelijk gebied. Een spannende opgave, want tegelijkertijd moet het gebied ook economisch vitaal en divers blijven. Voor een succesvolle ontwikkeling als gemengd, stedelijk milieu moet ZaanIJ bovendien goed bereikbaar zijn. Om de transformatie van ZaanIJ in economische en ruimtelijke zin in goede banen te leiden, hebben de gemeenten Amsterdam en Zaanstad opdracht gegeven aan het team Bureau Buiten, UrbanXchange en MUST om voor de Noordelijke ZaanIJ-oevers een economisch-ruimtelijke visie op te stellen, als bouwstenen voor een ontwikkelstrategie voor het gebied.

Drie toekomstbeelden zijn voor het gebied geschetst: een gezonde, inclusieve en productieve stad. Niet om er één te kiezen, maar om de strategische keuzes inzichtelijk te maken. Dit resulteerde in een toekomstbeeld ZaanIJ 2040 met transformatiestrategie. Het toekomstbeeld dient als ‘wenkend perspectief’. Het is geen dichtgetimmerd eindbeeld, maar een kompas voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Arbeitsfeld
 • Urbane Transformation
 • Raum und Mobilität
Tätigkeit
 • Planen
 • Forschen
  Produkt
 • Economisch-ruimtelijke visie
  Zeitraum
 • 2016-2017
  Auftraggeber
 • Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad, mede-gefinancierd door Provincie Noord-Holland.

Meer Projecten