Nieuwe OpdrachtEconomisch-Ruimtelijke Strategie ZaanIJ

Plangebied Economisch-Ruimtelijke strategie ZaanIJHartstikke trots zijn wij op deze nieuwe opdracht. Samen met Bureau BUITEN en Urban Xchange buigen wij ons de komende maanden over de economisch-ruimtelijke strategie ZaanIJ: het gebied rondom de Noordelijke IJoever en de Zaan.

De noordelijke IJ-oever/Zaan ontwikkelt zich in hoog tempo tot een aantrekkelijk woonwerkgebied. Voor de strategisch gelegen bedrijventerreinen tussen het Zaanse Hembrugterrein en de Amsterdamse NDSM-werf willen de gemeenten Zaanstad en Amsterdam een geleidelijke transformatiestrategie.

Het doel is tweeledig. Allereerst moet de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in het plangebied versterkt worden door oriëntering op de stedelijke economie van de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast willen beide gemeenten betere aansluiting van de bedrijventerreinen op aangrenzende woonwijken. Op termijn moeten ook werk-woon mengvormen mogelijk worden.

We zijn inmiddels van start gegaan met de eerste voorbereidingen. Door middel van o.a. interviews, onderzoek, interactieve ateliersessies en rondetafelgesprekken verdiepen wij ons de komende tijd steeds verder in de materie, zodat we uiteindelijk tot een prachtig stappenplan komen voor de transformatie van de ZaanIJ. Wij hebben er zin in!

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2016