StadsgesprekDe gezonde stad Utrecht

216_organisaties achter buurtteams

Op maandag 7 september opent de Utrechtse wethouder van Voksgezondheid Victor Everhardt de serie stadsgesprekken De Gezonde Stad Utrecht. De gesprekken worden door Aorta georganiseerd in het kader van de IABR–2016.

Het eerste gesprek, De Mens, gaat over de vraag hoe innovatieve ruimtelijke strategieën ontwikkeld kunnen worden die bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad. Ons team, De Smet Vermeulen, Architecture Workroom Brussel en MUST, presenteren de tussenresultaten van het IABR Projectatelier Utrecht. Daarna gaat Machteld Huber, arts en onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut, verder in op de relatie tussen de gezonde stad en de mens.

Hoe kan de manier waarop de stad is ingericht, bijdragen aan de veerkracht en gezondheid van haar inwoners? Wat is gezondheid eigenlijk en hoe kunnen we die bevorderen door mensen aan te spreken op hun eigen kracht en regie? Aan welke ruimtelijke voorwaarden moet dan worden voldaan? Welke ruimtelijke kwaliteiten van de stad beïnvloeden het welbevinden, en daarmee, de gezondheid van de stadsbewoners? En waar liggen dan in Utrecht de kansen?

  • Veerle Simons
  • september 2015