nieuwsNieuwe leden College van Rijksadviseurs benoemd

Foto van het nieuwe college van rijksadviseurs

Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis zijn benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs. Francesco Veenstra wordt met ingang van 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis worden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en starten op 1 december 2020. Het College van Rijksadviseurs adviseert het kabinet – gevraagd en ongevraagd – over ruimtelijke vraagstukken in de leefomgeving.

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht van Francesco Veenstra. Hij volgt Floris Alkemade op, die tot 1 september 2021 Rijksbouwmeester blijft. Veenstra blijft verbonden aan architectenbureau Vakwerk.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft landschapsarchitect Jannemarie de Jonge en stedenbouwkundige en architect Wouter Veldhuis benoemd tot Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving. Zij volgen Berno Strootman en Daan Zandbelt op, die sinds september 2016 de functies van Rijksadviseurs hebben vervuld. Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis blijven eveneens verbonden aan hun bureaus (respectievelijk Wing en MUST). Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Het team van MUST is heel trots dat Wouter de komende vier jaar de kans krijgt om op strategisch niveau mee te denken en te adviseren over grote nationale vraagstukken en opgaven in de leefomgeving. Juist nu. Want de uitdagingen zijn complex. En de maatschappelijke roep om meer regie vanuit de Rijksoverheid om deze uitdagingen integraal aan te kunnen pakken is groter dan ooit.

Zie voor meer informatie het persbericht op de website van het CRa.

  • Veerle Simons
  • november 2020