Minister Schultz hakt laatste knoop Ring Utrecht door

In juni 2014 is de Voorkeursvariant voor de aanpak van Ring Utrecht vastgesteld. Voor het Knooppunt Rijnsweerd moesten echter nog een aantal alternatieven onderzocht worden. Na een uitgebreide verkenning en beoordeling, met medewerking van MUST, heeft de Minister vorige week ook voor dit knooppunt een voorkeursvariant vastgesteld. Deze variant is door het minimale ruimtebeslag en de afwaardering van een gedeelte van de A28 het best te integreren in de stedelijke structuur van Rijnsweerd en de Uithof. Voor meer informatie: www.ikgaverder.nl

  • Veerle Simons
  • december 2014