NIEUWSLandschapsbiografie Zwinstreek af!

MUST maakte deze biografie in opdracht van provincie West-Vlaanderen, samen met het Vlaams-Nederlandse team bestaande uit Zwin-experts uit West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

De Landschapsbiografie van de Zwinstreek beschrijft de boeiende ontstaansgeschiedenis van het grensoverschrijdende Zwinstreek-landschap. Van de huidige Zwinstreek ligt circa 219 km² in Vlaanderen en 234 km² in Nederland. De streek is door de eeuwen heen gevormd door de komst van polderinfrastructuur als stuwen, sluizen en dijken. Dat heeft geresulteerd in een uniek weids open landschap, gekenmerkt door typische, scheef gewaaide populieren langs kanalen of door oude knotwilgen en heggen die historische bedijkingen accentueren.

De Landschapsbiografie toont de verwevenheid van cultuurhistorie, landgebruik en landschapsecologie van vroeger tot nu. In het proces werd met vele experts gesproken om het verhaal in zeven hoofdstukken uit een te zetten. Voor de cartografie werden geografische gegevens uit Vlaanderen en Nederland gecombineerd. MUST was verantwoordelijk voor teksten, cartografie en layout van de biografie.

Meer over de Landschapsbiografie van de Zwinstreek is hier te vinden: https://www.west-vlaanderen.be/landschapspark-zwinstreek

  • Web Redactie
  • februari 2023