lezenKaartmateriaal Deltaprogramma21

kaart uit het deltaprogramma21

Hoe houden we in Nederland onze voeten droog? Dat staat in het deltaprogramma21.

Elk jaar wordt door de Deltacommissie het deltaprogramma opgesteld. Dit is het programma van de Nederlandse overheid om Nederland te beschermen en te voorzien van voldoende zoetwater.

MUST heeft samen met de Deltacommissie en de deelgebieden (IJsselmeer, Rijnmond Drechtsteden,  Rijn en Maas, Zuidwestelijke Delta, Kust en waddengebied) het deltaprogramma21 voorzien van kaartmateriaal. Het programma is online in te zien en te downloaden op https://dp2021.deltaprogramma.nl/

Wil je meer weten over onze cartografie? Klik dan hier.

  • Bjorn Mensink
  • september 2020