UitnodigingINSPRAAKMIDDAG WINDPARK @ DROOG

Afbeelding van de Doggersbank, het afstudeerwerk van Ziega van den Berk.

DENK EN PRAAT MEE OVER DE BOUW VAN EEN WINDMOLENPARK @DROOG!

Als onderdeel van het programma van de tentoonstelling The World As We Don’t Know It @droog, nodigen de Ambassade van de Noordzee en MUST je van harte uit voor een inspraakbijeenkomst over het te bouwen windmolenpark Hollandse Kust West, één van de vele windparken die de Nederlandse overheid de komende jaren wil laten verrijzen in de Noordzee. Met een multidisciplinair team werkt de Ambassade aan radicale perspectieven op de onderwaterwereld in een windpark. Het doel is om een alternatieve inzending te maken voor de tender Windmolenpark Hollandse Kust West. De termijn voor inzending van de tender sluit in april 2022. Jouw inbreng tijdens deze participatieavond wordt zeer gewaardeerd en kan dus nog worden verwerkt!

ONDERZOEK TEAM WINDPARKTENDER

Het team dat werkt aan de windparktender bestaat uit landschapsarchitect Ziega van de Berg, socioloog Darko Lagunas, aquatisch ecoloog Maarten Erich, architect Bruno Vermeersch, adviseur Susan ArtsHalima Tantawy,  student International Land and Water Management en Thijs Middeldorp vanuit de Ambassade. Vanuit het uitgangspunt dat de zee en het leven in zee van zichzelf is, onderzoekt en beluistert het team de diverse menselijke en meer dan menselijke belangen die spelen rondom windparken. Dit gebeurt vanuit drie perspectieven:

(1) De impact van de bouw van een windmolen in zee op de onderwaterwereld. Welke ecologische eisen stelt de rijksoverheid en hoe kun je ontwerpen voor het onderwaterleven? (2) De relatie tussen de ambities van Nederlandse windparken op zee en het energieakkoord. (3) De rechtvaardigheid van de mondiale toeleveringsketen, de vrees voor grondstoftekorten en de schendingen van mensen- en natuurrechten tijdens de winning van die grondstoffen. Kan er eigenlijk wel een rechtvaardig park gebouwd worden? Het team geeft drie korte presentaties over bovenstaande punten en gaat vervolgens in gesprek met de aanwezigen.

Lees hier meer over de casus windpark tender.

THE WORLD AS WE DON’T KNOW IT @DROOG

Voor aanvang van de inspraakmiddag ben je van harte welkom voor een bezoek aan de tentoonstelling The World as We Don’t Know It, tot en met 12 januari 2022 in DROOG. In deze tentoonstelling, samengesteld door Renny Ramakers, delen 20 internationale kunstenaars hun visie op de klimaatcrisis. Landschapsarchitect Ziega van den Berk neemt deel namens de Ambassade van de Noordzee met Doggerland, The Breeding Ground of the North Sea, 2020, een ontwerp voor een windmolenpark waarbij zij de opgave benaderde vanuit het bestaande landschap en het zeeleven. Van de schaal van het gehele Dogger-landschap tot die van de windmolens richten alle ontwerpkeuzes zich op het stimuleren van een divers en rijk zeeleven.

INFO & TICKETS

Dinsdag 11 januari, 15:00 tot 17:00 uur

@droog, Staalstraat 7b Amsterdam

Aanmelden graag voor 10 januari via info@ambassadevandenoordzee.nl

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor aanvang wordt uw QR-code gecheckt en er zijn vaste zitplaatsen, op 1,5 meter afstand van elkaar.

  • Web Redactie
  • december 2021