Urban meetingGezonde stad Utrecht

Op maandag 25 januari opent de wethouder Paulus Jansen de laatste avond uit de serie stadsgesprekken De Gezonde Stad Utrecht. De gesprekken worden door Aorta georganiseerd in het kader van de IABR-2016.

Op deze laatste avond worden de resultaten van het ontwerpend onderzoek van Projectatelier Utrecht met u gedeeld en besproken. De belangrijkste opbrengst van het ontwerpend onderzoek is een set ontwikkelingsprincipes voor gezonde verstedelijking. Deze ontwikkelingsprincipes bieden investeerders, (maatschappelijke) organisaties, (sociale) ondernemers, beleidsmakers en bestuurders concrete handvaten om in steeds wisselende allianties en op uiteenlopende (ruimtelijke) opgaven telkens de gezonde stad als integratiekader naar voren te schuiven.

De ontwikkelingsprincipes zetten telkens beleid, ruimtelijk ontwerp en/of het financieel systeem in als instrumenten om gezonde verstedelijking te stimuleren. Op twee test sites – Overvecht en de Merwedekanaalzone – zijn de principes vertaald naar ruimtelijke voorstellen en met specifieke lokale actoren getest. Aan de hand van deze voorbeelden wordt tastbaar gemaakt hoe de principes in de praktijk ingezet kunnen worden en hoe dit kan bijdragen aan een gezonde stad.

We nodigen (sociale) ondernemers, zorg- en welzijnsprofessionals, ontwerpers en beleidsmakers uit om mee te praten over de toepasbaarheid van de ontwikkelingsprincipes in de Utrechtse context.

Vanaf eind april 2016 zijn de resultaten van Projectatelier Utrecht te zien in Rotterdam als één van de ankerpunten van de hoofdtentoonstelling IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Op het podium van IABR–2016 in Rotterdam en lokaal in Utrecht wordt het debat rondom de opgave en uitkomsten van Projectatelier Utrecht verder gevoerd en verrijkt.

  • Veerle Simons
  • januari 2016