LEZINGConferentie de gezonde en bereikbare stad van de toekomst

Screen Shot 2016-04-17 at 20.57.48

Steden worden steeds belangrijker. Mensen trekken naar de steden en steden veranderen van karakter. Dit biedt allerlei kansen en opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer. Hoe kan het mobiliteitsbeleid antwoord geven op de vraag hoe een fors groeiende stad zijn stedelijke mobiliteit organiseert, zonder afbreuk te doen aan een hoge kwaliteit van leven? Het vraagt om een andere aanpak dan eerst gebruikelijk was, met nieuwe keuzes op het gebied van ruimtelijk beleid, ontwikkeling van netwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en meer aandacht voor de gebruiker. Utrecht geeft hier invulling aan met een nieuw, onlangs gepresenteerd mobiliteitsplan. Key note spreker tijdens de conferentie is Wouter Veldhuis

  • Wouter Veldhuis
  • april 2016