nieuwsCo-designsessie ‘Hoogwaardig wonen naast een asfalt- of betoncentrale’

Sinds voorjaar 2018 zijn de Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus bezig met het vraagstuk hoe je in 2040 hoogwaardig kan wonen naast een asfalt- of betoncentrale. In december is het project een nieuwe fase in gegaan. Met een co-designsessie waarin concreet werd ingegaan op de vraag hoe deze gebieden er dan uit kunnen zien.

MUST collega’s Hein en Sebastian begeleidden een van de workshops tijdens deze co-designsessie. De discussie in hun groep ging niet alleen over functionele oplossingen om te kunnen wonen naast of op een industriefunctie, maar werd al snel breder getrokken. Zo kwamen ook de transitie naar een circulaire economie, de energietransitie en de productie van de woningbouwopgave aan de orde.

We gaan aan de slag met de input die we tijdens de workshop hebben opgehaald. Eind januari presenteren we dan onze visie en ontwerpoplossingen. To be continued…

Een uitgebreider verslag over de co-designsessie met mooie foto’s vind je op de website van De Bouwcampus.

  • Veerle Simons
  • januari 2019