OpinieLaat stadsregio BTW heffen over lokale meerwaarde

In de Volkskrant pleiten Wouter Veldhuis, Jeroen Saris en Jaap Modder in een opiniestuk voor het verschuiven van de BTW-heffing naar de stadsregio. Om het economisch vermogen van een regio te verbeteren, moet omzetbelasting worden geheven over lokale meerwaarde. Jeroen Saris, Jaap Modder en Wouter Veldhuis vormen samen het team Zuidelijk Perspectief, een andere kijk op Nederland als metropool.

  • Wouter Veldhuis
  • april 2015