MUST 20 jaar1997 – Te koop: onstabiele kavels!

Onze afbeelding voor 20 jaar must. Dat vieren wij onder andere door iedere week een oud project online te zetten.

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Deze week het allereerste project van MUST. Uit 1997: Te koop, onstabiele kavels!

Dit project bevat onze broncode: coalitie-stedebouw. Twintig jaar later zijn wij hier nog steeds mee bezig.’
Wouter Veldhuis

In 1997 werkte MUST mee aan het ontwerpend onderzoek De vrije ruimte, nieuwe strategieën voor de ruimtelijke ordening. Het was ons allereerste project, geïnitieerd door Stichting Ontwerpen voor Nederland en Stichting Architecten Onderzoek Wonen en Woonomgeving (STAWON), die beiden niet meer bestaan. Wij schreven een artikel over coalitie-stedebouw, een thema waar tot dan toe niemand over sprak. Hieronder kun je een extract lezen uit onze bijdrage. Wil je het hele artikel lezen, klik dan hier.

Tekening die hoort bij het project uit 1997‘In het onstabiele ligt meer van de toekomst dan in het stabiele, en het heden is niets dan een hypothese die nog niet overwonnen is.’
Andre Klukhun, Hypothesen van het heden

Holland is gemaakt door coalities. Kanalen, droogmakerijen, spoorwegen en stadsuitleggen staan gelijk aan tijdelijke bondgenootschappen tussen bankiers, ondernemers, politici, ingenieurs en een gulle koning. Zij transformeren het onland in cultuurlandschap.

In de twintigste eeuw lijkt de overheid de ruimtelijke orde te beheersen. Zuiderzeewerken, afsluitdijk en een nationaal autonetwerk beveiligen en ontsluiten het hele land. Wellicht onbedoeld legt de overheid door deze ingrepen de basis voor de occupatie van het totale cultuurlandschap door de stad.

In 1997 is ruimte een schaars produkt en ruimtelijke ordening een strijd om kavels tussen pensioenfondsen, projectontwikkelaars, overheden, Natuurmonumenten, de ANWB en duizend en één collectieven.

Tegelijk tonen publiek-private constructies dat het mogelijk is tijdelijke contracten te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Voor stedebouwers biedt deze situatie de uitgelezen kans voor een optimaliseringsstrategie: coalitie-stedebouw.

 

  • Wouter Veldhuis
  • juli 2017