Must
  • MUST verbindt uw droom met een concreet bouwplan

  • MUST verbindt een gedragen perspectief met een transparant proces

  • MUST verbindt mensen, plekken en processen

  • MUST verbindt bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten

  • MUST verbindt inspiratie met verbeeldingskracht

Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Dit houdt ons bezig »

MUST 20 jaar2011 – Vaartenland

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Soms lopen mooie projecten door in een volgende opdracht. Zo werkten wij in 2011 samen met Feddes Olthof landschapsarchitecten aan het project Vaartenland. Deze opgave was het vervolg op het Integraal Ruimtelijk Project Delflandse Kust, dat liep tussen 2008-2010.

In het Integraal Ruimtelijke Project Delflandse Kust werden drie regionale opgaven voor de Delflandse Kust onderzocht: een veilige, natuurlijke kustzone; een goed bereikbare kust met meer ruimte voor recreatie; een kust met een duidelijk profiel van hoogwaardige kwaliteit die bijdraagt aan het (inter)nationale vestigingsmilieu. Het project Vaartenland ging nog een stapje verder door de regionale opgaven te vertalen naar concrete projecten en een uitvoeringsprogramma.

Delflandse Kust - kaart van mogelijk ruimtelijk beeld 2050. Voor het project Vaartenland uit 2011.

Samen met Feddes Olthof Landschapsarchitecten keken wij welke projecten er al liepen die goed pasten binnen de ambities van de gebiedsvisie. Daarna vervaardigden wij van deze lopende projecten een portfolio. Het doel hiervan was om vast te stellen bij welke projecten hobbels bestonden, hoe deze opgelost konden worden en welke nieuwe projecten gestart konden worden.

Nieuwsgierig geworden? Lees meer over Vaartenland op onze projectpagina. En dit jaar zijn wij begonnen aan het project Groenblauwe structuren Den Haag, dat weer gezien kan worden als een soort voortzetting van het project Vaartenland.

  • Veerle Simons
  • oktober 2017

agendaAmsterdam groeit (5): De verdichtende stad

Foto voor de bijeenkomst De verdichtende stad in broedplaats LELY

Op dinsdag 17 oktober vindt in Broedplaats LELY een discussieavond plaats over de verdichting van Amsterdam: ‘De verdichtende stad’. De avond wordt georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en Wouter Veldhuis is een van de sprekers. 

De verwachting is dat 70% van de wereldbevolking in steden gaat wonen. Voor Amsterdam betekent dat een toename van 11.000 mensen per jaar. En dus staan we als stad voor een enorme bouwopgave. We kunnen deze opgave oplossen door te verdichten en bestaande woonbuurten en bedrijventerreinen te transformeren zonder de stad verder uit te breiden. Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet enkel bouwen om meer mensen te huisvesten, maar dat verdichten ook bijdraagt aan nieuwe aantrekkelijke stedelijke milieus? Welke vormen van verdichten passen we waar toe en onder welke voorwaarden? Denk en praat mee over deze stevige verdichtingsopgave voor de stad.

Wouter Veldhuis zal tijdens de avond zijn licht laten schijnen over sloop/nieuwbouw in bestaande woonbuurten. Hij gaat in op de vraag waar we sloop/nieuwbouw toepassen en onder welke voorwaarden?

Meer informatie over deze bijeenkomst vind je op de website van Pakhuis de Zwijger. Deelname is gratis, wel graag even aanmelden. Dat kan via diezelfde site.

  • Veerle Simons
  • oktober 2017

Tweets