Must
  • MUST verbindt uw droom met een concreet bouwplan

  • MUST verbindt een gedragen perspectief met een transparant proces

  • MUST verbindt mensen, plekken en processen

  • MUST verbindt bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten

  • MUST verbindt inspiratie met verbeeldingskracht

Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Dit houdt ons bezig »

nieuwsNieuwe wijk Haven-Stad weer stap dichterbij

Nieuwe wijk Haven-Stad weer stap dichterbij

Het Amsterdamse college van B&W heeft ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, MER-Haven-Stad en Nota van beantwoording. Dat betekent dat de komst van de nieuwe woonwijk Haven-Stad weer een stap dichterbij is gekomen. In deze opgave komen twee projecten samen waar wij aan hebben gewerkt: de Ruimtelijke Verkenning Havenstad en de Ruimtelijk Economische Verkenning ZaanIJ

Als ook de gemeenteraad instemt met het plan, dan worden aan de westzijde van de stad 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd. Zowel ten zuiden als ten noorden van het IJ. Ook op plekken waar nu nog industrie is. De bedoeling is dat een groot aantal van de huidige bedrijven blijft voortbestaan in de nieuwe woonwijk. Zo ontstaat een gebied waar mensen kunnen wonen en werken met alle voorzieningen op fietsafstand en met een rauw industrieel randje.

Ben je benieuwd naar het project Haven-Stad? De gemeente Amsterdam heeft een persbericht geschreven n.a.v. het besluit van het college. AT5 heeft een uitgebreide website over het project die wordt aangevuld met het laatste nieuws.

  • Veerle Simons
  • december 2017

nieuwsTussenpresentatie project Rijk & Wijk

Tussenpresentatie project Rijk & Wijk

Met het project Rijk & Wijk – Circulair verkent het Rijk hoe (stedenbouwkundig) ontwerp en circulaire economie samenhangen en elkaar kunnen versterken. MUST doet in opdracht van het College van Rijksadviseurs een ontwerpend onderzoek in de wijk de Maten in Apeldoorn. Afgelopen week presenteerde Wouter de tussentijdse bevindingen in de vorm van vier scnario’s.

Deze scenario’s varieerden van ‘Koo-op’ (de openbare ruimte in coöperatief beheer), tot ‘De Maten Online’, waarbij bedrijven services kunnen aanbieden in of van de openbare ruimte waar je een abonnement op kunt nemen. De scenario’s leidden tot veel vragen en discussie over onder andere de rol van de gemeente en eigenaarschap in het domein van de openbare ruimte.

Wij werken hard door en presenteren binnenkort de definitieve uitkomsten. Nu al meer weten? Lees dan dit artikel.

  • Bram van Ooijen
  • december 2017

Tweets