Bahnhofsumfeld Rijswijk, Den Haag

Onderscheiden, verknopen en verdichten

Station Rijswijk ligt aan de Oude Lijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Het traject behoort tot de drukste van het land. Het stationsgebied wordt omgeven door vier stadskwadranten met voornamelijk naoorlogse woningbouw, het internationaal bedrijventerrein de Plaspoelpolder en het regionale winkelcentrum In de Bogaard.

Het belang van een robuust mobiliteitsnetwerk is groot voor sterke stedelijke regio’s en de opgaven waar zij de komende tijd voor staan. Om concrete verbetering van (stations)knooppunten en hun omgeving te stimuleren heeft het College van Rijksadviseurs het Loket Knooppunten opgezet. Station Rijswijk werd geselecteerd als één van deze locaties. De werkwijze van het loket gaat uit van een gefaseerde ontwikkelstrategie. Door ambitie op lange en korte termijn aan elkaar te verbinden, wordt een proces gestart dat kan blijven evolueren. Hierdoor wordt de plek steeds prettiger voor reizigers en andere gebruikers van het gebied. MUST deed het ontwerpend onderzoek om dit traject te ondersteunen.

Wij benoemen negen kansen ter verbetering van de stationsomgeving van Rijswijk. Elk van deze kansen heeft opgaven in zich die op korte, middellange en lange termijn bijdragen aan de kwaliteit van de stationsomgeving. Ze bieden een leidraad om lopende planprocessen op elkaar af te stemmen en nieuwe projecten op te starten. Investeringen in het gebied door de gemeente en andere initiatiefnemers kunnen worden gericht op een gezamenlijke ambitie voor het stationsgebied.

De aanpak voor het ontwerpend onderzoek naar station Rijswijk heeft verschillende stappen doorlopen. Tijdens deze stappen zijn verschillende werkateliers georganiseerd waarbij het CRa, vertegenwoordigers van de gemeente Rijswijk, de provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag, Prorail en de NS samen het ontwerpend onderzoek hebben begeleid en voorzien van input.

Arbeitsfeld
  • Urbane Transformation
  • Raum und Mobilität
Tätigkeit
  • Planen
  • Forschen
    Produkt
  • Gefaseerde ontwikkelstrategie
    Zeitraum
  • 2017-2018

Meer Projecten