Structuurvisie Amersfoort

De Structuurvisie Amersfoort is een trendbreuk. Burgerparticipatie zoals we die kennen maakt meer en meer plaats voor overheidsparticipatie. Dit betekent dat andere partijen leidend worden en de gemeente meedenkt en/of meedoet. Met de Structuurvisie Amersfoort schetst MUST de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Amersfoort door middel van een nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofie met een kwalitatief en strategisch kader. De structuurvisie benoemt de rol van de gemeente, brengt samenhang tussen uiteenlopende beleidsonderwerpen en biedt aanknopingspunten voor andere partijen om samen met de gemeente te werken aan een vitale, aantrekkelijke en duurzame stad. De ruimtelijke ambities zijn vertaald in negen Amersfoortse Principes. Met deze principes worden initiatiefnemers uitgedaagd en uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Amersfoort.

De structuurvisie kan je hier nalezen. 

Werkveld
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
  Product
 • Structuurvisie
  Periode
 • 2010-2011
  Opdrachtgever
 • Gemeente Amersfoort

Meer Projecten