IJssel-Vechtdelta

Vitale en kwetsbare functies

De IJssel-Vechtdelta is een dichtbevolkt gebied vol economische activiteiten waar meerdere rivieren, beken en waterlopen uitmonden. In het gebied liggen vitale en kwetsbare functies. Vitale functies zijn cruciale onderdelen van netwerken voor elektriciteit, gas, drinkwater, gemalen, riool, communicatie en mobiliteit. Het zijn de onderdelen die in het geval van een overstroming moeten blijven functioneren om slachtoffers, maatschappelijke ontwrichting en onacceptabele schade te voorkomen. Kwetsbare functies zijn gebouwen en installaties met een verhoogd risico op slachtoffers, die essentieel zijn voor rampenbeheersing of een verhoogd risico op vervuiling kennen. MUST heeft samen met Witteveen+Bos de vitale en kwetsbare functies met een groot effectgebied in kaart gebracht. 

Werkveld
 • Water
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Advies
  Periode
 • 2014
  Opdrachtgever
 • Provincie Overijssel

  In samenwerking met
 • Witteveen+Bos

Meer Projecten