TOURWorld Bank Study Tour on Flood Resilience and Integrated Urban Water Management

Een delegatie van de Wereldbank heeft op 24 september Amsterdam bezocht. Na inspirerende presentaties van Eric van der Kooy (Ruimte en Duurzaamheid, Amsterdam) en Rob Koeze (Waternet) heeft Pieter Jannink (MUST) de groep rondgeleid in het Westelijk Havengebied naar aanleiding van de pilotstudie Waterbestendige Westpoort. In deze studie worden verschillende handelingsperspectieven in beeld gebracht hoe om te gaan met de vitaal en kwetsbare functies in het havengebied in geval van een overstroming.wheel

  • Pieter Jannink
  • september 2015