nieuwsWinnaar tender Moerwijk Oost bekend!

©MUST stedebouw | overzichtstekening van het plangebied Moerwijk Oost

Moerwijk Oost gaat een volgende fase in! Na onze gebiedsverkenning en het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, gaat er nu daadwerkelijk gebouwd worden.

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Den Haag Zuid West en Vestia schreven een tender uit voor de bouw van nieuwe appartementen en grondgebonden woningen aan de Ulenpasstraat. En de winnaar is bekend: het consortium Van WijnenA3 Architecten en Venster Architekten!

Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van het plan. Een prachtige vervolgstap en vertaling van de ideeën uit ons stedenbouwkundig plan. Op naar de uitvoering!

  • Onno de Vries
  • juli 2019