En nog een collega cum laude afgestudeerd! Veerle rondde haar post-bachelor Erfgoed en Ruimte af aan de HU.

Wij zijn supertrots op onze collega Veerle! Zij rondde afgelopen week cum laude haar post-bachelor Erfgoed en Ruimte af aan de Hogeschool Utrecht. Deze eenjarige opleiding slaat een brug tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Naast architectuur- en tuinhistorie gingen de colleges onder andere in op de naderende Omgevingswet, actuele herbestemmingsopgaven, financieringsmogelijkheden en omgang met cultureel erfgoed in de openbare ruimte en binnen de vrijetijdssector.

Veerle sloot de opleiding af met een gebiedsvisie over het SugarCity terrein in Halfweg. Hierin ontwikkelde zij, samen met vier medestudenten, een alternatief ontwikkelpad voor het gebied. Een ontwikkelpad dat het verhaal van Halfweg vertelt en het aanwezige erfgoed hiervoor actief inzet.

Halfweg ligt halverwege Amsterdam en Haarlem. Tegenwoordig is alles erop ingericht om er zo snel mogelijk doorheen te rijden met de auto, trein of fiets. Zonde, want het dorp heeft een interessante geschiedenis. Halfweg vormde eeuwenlang een verbindende schakel tussen Amsterdam en Haarlem. Het was een plek van waaruit de strijd tegen het water werd gevoerd en de aanwezige suikerfabriek zorgde jarenlang voor veel werkgelegenheid. De geschiedenis en de verhalen die hierbij horen zijn deels nog zichtbaar in het landschap. Zij komen op dit moment echter niet tot hun recht en de verbinding met en tussen het erfgoed wordt nauwelijks gemaakt.

Uitgangspunt van de gebiedsvisie is ‘less is more’; niet te veel poespas en een praktische invulling. Alle monumentale en beeldbepalende gebouwen blijven staan en er wordt niets bijgebouwd. Op deze manier wordt de rauwe, industriële sfeer die hoort bij Halfweg en het SugarCity terrein het beste behouden. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inwoners van Halfweg en omliggende dorpen. Zodat het een plek wordt waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Belangrijke elementen uit de gebiedsvisie zijn:

– Het gebied is ontzettend versteend en onderhevig aan hittestress. Daarom wordt zoveel mogelijk groen toegevoegd. Niet alleen heeft het een positief effect op de klimaatadaptatie, het is ook een verwijzing naar het historische groene karakter van het gebied.

  • – Er komen drie nieuwe verbindingen: twee droge en één natte. Deze nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat er eenvoudig een rondje gelopen/gefietst kan worden langs het aanwezige erfgoed op en rondom het SugarCity terrein.

– Er komen aanlegsteigers voor de pleziervaart. Dit zorgt ervoor dat Halfweg een nieuwe verbinding krijgt over het water.

– Een waterstrip met waterspeelplaats zorgen niet alleen voor verkoeling, maar verwijzen ook naar de rol die water speelt in de geschiedenis van Halfweg. In de waterspeelplaats kunnen volwassenen en kinderen meer leren over de inpoldering en de strijd tegen het water.

  •  – Er komen (tijdelijke) plekken voor sport en activiteiten zoals buitententoonstellingen of een markt.

Door zichtlijnen te creëren, word je blik getrokken naar het gebouwde erfgoed van Halfweg.

Met deze gebiedsvisie wordt Halfweg een plek waar je wilt blijven, in plaats van er zo snel mogelijk doorheen rijden.

  • Freek van Riet
  • juli 2021