ProjectRuimtelijk perspectief voor de Provincie Gelderland

Ruimtelijke kwaliteiten van het rivierengebied in de Provincie GelderlandBijna twintig jaar geleden brachten wij de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie Gelderland in beeld. In vier kwaliteitskaarten lieten wij zien welke ruimtelijke kwaliteiten positief gewaardeerd werden. En nu zetten wij een vervolgstap, met het project ‘Ruimtelijk Perspectief Gelderland’.

Waarom

Afgelopen jaar heeft provincie Gelderland haar omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan de koers en de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Tegelijkertijd zijn er talrijke lokale initiatieven, programma’s en maatschappelijke ontwikkelingen, die ook een beroep doen op de beschikbare ruimte én invulling geven aan de ambities van de provincie. Met het Ruimtelijk Perspectief Gelderland brengen wij deze twee werelden samen.

Wat gaan we doen

Onze eerste stap is het in beeld brengen van alle lopende projecten en programma’s binnen de Provincie Gelderland. Dat doen we door middel van intensieve atelierdagen. Hierin staat telkens een ander thema centraal staat. En wat we horen, zetten we meteen om in ruimtelijke inrichtingsprincipes en zo mogelijk op kaart. Zo wordt inzichtelijk wat er speelt, waar de kansen liggen en waar de knelpunten en hiaten zitten. En dat zorgt voor een gemeenschappelijk basis van waaruit de provincie uiteindelijk gerichte keuzes kan maken.

Samen met de provincie werken we de komende tijd aan het nieuwe Ruimtelijk Perspectief 1.0 voor de Gelderland. Kansen voor een nieuwe tijd!

  • Pieter Jannink
  • november 2021