LEZINGResearch by design

duiker_something wrongIn de serie Design Method op de Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft Pieter (MUST) op 23 september een lezing gegeven over ontwerpend onderzoek in de praktijk van ons bureau. Aan de hand van enkele projecten ging hij in op de verschillende rollen die ontwerpend onderzoek hierbij kan hebben; van kennisontwikkeling over de historische ontwikkeling en hedendaagse stedelijke systemen, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, het vormen van communities tot het verkennen van mogelijke toekomsten. Bij MUST gaan ontwerp en onderzoek hand in hand.

  • Pieter Jannink
  • september 2015