PublicatieNieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta

Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta

Ons nieuwe boek is uit: Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta. Dit boek is het resultaat van het onderzoek Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD). Het boek is binnenkort te bestellen.

“Het deltagebied tussen Rotterdam en Antwerpen is een voorbeeld van een gebied waar ruimtelijke ontwikkelingen te maken hebben met een steeds grotere complexiteit. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van stedelijke uitbreidingen, recreatiegebieden, natuurgebieden of haven- en industriegebieden moeten zich verhouden tot maatregelen die op een hoger schaalniveau genomen moeten worden om zaken als waterveiligheid, zoetwatervoorziening, herstel van ecosystemen en grootschalige infrastructuur voor de lange termijn te garanderen.
Deze complexiteit vraagt om een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming en ontwerp. Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat tot doel had een dergelijke nieuwe planvormingspraktijk te ontwikkelen. Het onderzoek is verricht door een samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstellingen en ingenieurs- en ontwerpbureaus. In het onderzoek wordt de zuidwestelijke delta beschouwd als een laboratorium voor die nieuwe aanpak, die ook voor andere gebieden die kampen met een vergelijkbare complexiteit, relevant is.”
  • Veerle Simons
  • april 2015

ArtikelDe Nieuwe Binnenweg is de oude niet meer

De Nieuwe Binnenweg is de oude niet meer
  • Wouter Veldhuis
  • april 2015

OpinieLaat stadsregio BTW heffen over lokale meerwaarde

Laat stadsregio BTW heffen over lokale meerwaarde

In de Volkskrant pleiten Wouter Veldhuis, Jeroen Saris en Jaap Modder in een opiniestuk voor het verschuiven van de BTW-heffing naar de stadsregio. Om het economisch vermogen van een regio te verbeteren, moet omzetbelasting worden geheven over lokale meerwaarde. Jeroen Saris, Jaap Modder en Wouter Veldhuis vormen samen het team Zuidelijk Perspectief, een andere kijk op Nederland als metropool.

  • Wouter Veldhuis
  • april 2015