TOURWorld Bank Study Tour on Flood Resilience and Integrated Urban Water Management

Een delegatie van de Wereldbank heeft op 24 september Amsterdam bezocht. Na inspirerende presentaties van Eric van der Kooy (Ruimte en Duurzaamheid, Amsterdam) en Rob Koeze (Waternet) heeft Pieter Jannink (MUST) de groep rondgeleid in het Westelijk Havengebied naar aanleiding van de pilotstudie Waterbestendige Westpoort. In deze studie worden verschillende handelingsperspectieven in beeld gebracht hoe om te gaan met de vitaal en kwetsbare functies in het havengebied in geval van een overstroming.wheel

  • Pieter Jannink
  • september 2015

NIEUWSStartblok Riekerhaven voor studenten en statushouders

Impressie 201509 22mlStartblok Riekerhaven is een bouwplan dat MUST deze zomer samen met Woonstichting De Key en Stadsdeel Nieuw-West heeft gemaakt. Het plan schept ruimte voor  500 jongerenwoningen: 250 voor erkende jonge vluchtelingen (statushouders) en 250 voor werkende jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden. Samen vormen de jongeren van diverse afkomst een community waarin ieders eigen inbreng voorop staat. Naast wonen is er ook ruimte voor werk-, stage – en leerinitiatieven. Bovendien zijn er twee ruime binnentuinen die samen met de bewoners ingericht en onderhouden zullen worden. Zo krijgen honderden woonstarters de kans een toekomst op te bouwen in Amsterdam.

  • Wouter Veldhuis
  • september 2015

StadsgesprekDe gezonde stad Utrecht

216_organisaties achter buurtteams

Op maandag 7 september opent de Utrechtse wethouder van Voksgezondheid Victor Everhardt de serie stadsgesprekken De Gezonde Stad Utrecht. De gesprekken worden door Aorta georganiseerd in het kader van de IABR–2016.

Het eerste gesprek, De Mens, gaat over de vraag hoe innovatieve ruimtelijke strategieën ontwikkeld kunnen worden die bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad. Ons team, De Smet Vermeulen, Architecture Workroom Brussel en MUST, presenteren de tussenresultaten van het IABR Projectatelier Utrecht. Daarna gaat Machteld Huber, arts en onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut, verder in op de relatie tussen de gezonde stad en de mens. LEES MEER

  • Veerle Simons
  • september 2015

actueel“Meer rijkstaken naar steden is een must”

2015_sept_Aboutaleb_Schoo lezing_bron Carla Joosten Elsevier Den Haag“Nederland is koploper wat betreft verstedelijking. Van 56 procent stadsbewoners in 1950 gingen we naar 83 procent in 2010. Het CBS voorspelt dat dit kan oplopen tot 90 procent in 2050. Die groei zal vooral te zien zijn in de Randstad en enorme gevolgen hebben voor de economie, so­ciaal-culturele voorzieningen, infrastructuur en woningbouw.”

In de zevende H.J. Schoo-lezing (01.10.2015) gaf burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zijn visie op de toekomst van Nederland. In de ‘Roep van de Stad’ pleit hij voor meer budget en bevoegdheden voor de drie Nederlandse metrpoolregio’s (Rotterdam-Den Haag, Amsterdam, Eindhoven). De kaartenreeks ‘Hybrid Landscapes’ van MUST illustreerde het pleidooi van dhr. Aboutaleb. De kaartenreeks laat in stappen van dertig jaar (1830 tot 2010) het veranderend landgebruik in Nederland zien en is eerder tentoongesteld op de Architectuur Biënnale in Venetië. Bron foto: Carla Joosten (@ElsevierDenHaag)

  • Sebastian van Berkel
  • september 2015

PUBLICATIEInterview met Pieter en Wouter in de Blauwe Kamer

BK april 2015

Wij werken graag op plekken waar je op een achternamiddag heen kan rijden om te zien hoe de boel eruitziet als het regent. Wil je meer weten over onze drijfveren en waar wij onze inspiratie vandaan halen? Het interview met Pieter en Wouter in de Blauwe Kamer is nu ook digitaal na te lezen via deze link.

  • Web Redactie
  • augustus 2015