Urban meetingGezonde stad Utrecht

Op maandag 25 januari opent de wethouder Paulus Jansen de laatste avond uit de serie stadsgesprekken De Gezonde Stad Utrecht. De gesprekken worden door Aorta georganiseerd in het kader van de IABR-2016.

Op deze laatste avond worden de resultaten van het ontwerpend onderzoek van Projectatelier Utrecht met u gedeeld en besproken. De belangrijkste opbrengst van het ontwerpend onderzoek is een set ontwikkelingsprincipes voor gezonde verstedelijking. Deze ontwikkelingsprincipes bieden investeerders, (maatschappelijke) organisaties, (sociale) ondernemers, beleidsmakers en bestuurders concrete handvaten om in steeds wisselende allianties en op uiteenlopende (ruimtelijke) opgaven telkens de gezonde stad als integratiekader naar voren te schuiven. LEES MEER

  • Veerle Simons
  • januari 2016

WERKSESSIESDe ruimtelijk-economische koers U10

De ruimtelijk-economische koers U10

De laatste twee maanden van 2015 heeft MUST een drietal werksessies van de U10 begeleid. In deze bijeenkomsten werd een stap gezet richting de op te zetten ruimtelijk-economsiche koers voor de Utrechtse regio. MUST vertaalde deze resultaten van de werksessie in 10 illustraties die de opgaven verbeelden. Lees ook het verslag van Jeroen Niemans die vanuit Platform31 de werksessies heeft begeleid.

  • Veerle Simons
  • januari 2016

ACTUEELPieter Jannink te gast bij Stadsleven

untitled
Samenleven met elkaar in de stad kan af en toe behoorlijk kwetsbaar zijn. Daar wordt je je pas van bewust als het onheil je uit je dagelijkse gang van zaken rukt. Hoe kan de stad zich weerbaarder maken? En wat zijn de gevaren waartegen we ons moeten beschermen? Pieter Jannink schuift op 25 januari 2016 aan bij Stadsleven om samen met onder andere Henk Ovink en Tracy Metz te spreken over de overstromingsrisico’s in Amsterdam.

  • Pieter Jannink
  • januari 2016

publicatieLand van verschillende snelheden

Ruimteverkenning-Routekaart-1Tijdens het Jaar van de ruimte trok een groep van dertig jonge ruimtemakers door vijf regio’s in Nederland: Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Zij gingen op zoek naar de opgaven van de toekomst en het verhaal van de plek, en troffen een land aan dat zich steeds meer op verschillende snelheden beweegt.

De bevindingen van de ruimteverkenning zijn samengebracht in een publicatie en een routekaart.

LEES MEER

  • Veerle Simons
  • december 2015