Must

ActueelNoordzeekanaalgebied

192_afbeeldingen05

De studie van MUST en Witteveen+Bos uit 2013 naar de waterbestendigheid van de Amsterdamse haven blijft actueel. In de studie is in beeld gebracht hoe ingespeeld kan worden op (de mogelijke effecten van) een overstroming.

De Visie Noordzeekanaal 2040 besteedt aandacht aan deze studie in haar laatste journaal. Daarnaast aandacht voor de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn waarvoor wij de vormgeving van het startdocument hebben verzorgd.

  • Sebastian van Berkel
  • mei 2015

"Wij werken graag op plekken waar je op een achternamiddag heen kan rijden om te zien hoe de boel eruitziet als het regent."

MUST in aprilnummer Blauwe Kamer

  • Wouter Veldhuis
  • mei 2015

Update1e bewonersavond Ringdijk

20150413_194646Op 13 april hebben wij met een flinke groep bewoners en belanghebbenden nagedacht over de mogelijke herontwikkeling van een aantal percelen langs de Ringdijk en Simon Stevinstraat in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Het was een kritisch en constructieve avond over de randvoorwaarden en uitgangspunten. Eind juni vindt de tweede bijeenkomst plaats, dit keer om gezamenlijk tot een voorkeursvariant te komen.

  • Wouter Veldhuis
  • mei 2015