Must

"De stedenbouwmaster van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst is een topopleiding en de beste in zijn soort."

Master Keuzegids 2015

  • Wouter Veldhuis
  • april 2015

AdviesStop geforceerd mengen van mensen

ongedeeldestad-550x342Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerden Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI) na onderzoek in 2014. De vraag is: wanneer is er sprake van geforceerd mengen? En hoe kan ongeforceerde menging bijdragen aan een rechtvaardige stad die toegankelijk is voor alle bewoners?

LEES MEER

  • Wouter Veldhuis
  • april 2015

PublicatieNieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta

Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta

Ons nieuwe boek is uit: Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta. Dit boek is het resultaat van het onderzoek Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD). Het boek is binnenkort te bestellen.

“Het deltagebied tussen Rotterdam en Antwerpen is een voorbeeld van een gebied waar ruimtelijke ontwikkelingen te maken hebben met een steeds grotere complexiteit. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van stedelijke uitbreidingen, recreatiegebieden, natuurgebieden of haven- en industriegebieden moeten zich verhouden tot maatregelen die op een hoger schaalniveau genomen moeten worden om zaken als waterveiligheid, zoetwatervoorziening, herstel van ecosystemen en grootschalige infrastructuur voor de lange termijn te garanderen.
Deze complexiteit vraagt om een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming en ontwerp. Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat tot doel had een dergelijke nieuwe planvormingspraktijk te ontwikkelen. Het onderzoek is verricht door een samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstellingen en ingenieurs- en ontwerpbureaus. In het onderzoek wordt de zuidwestelijke delta beschouwd als een laboratorium voor die nieuwe aanpak, die ook voor andere gebieden die kampen met een vergelijkbare complexiteit, relevant is.”
  • Veerle Simons
  • april 2015