Must

Urban MeetingGezonde stad Utrecht | meeting #4

Op 25 januari jl. vond alweer de laatste van een reeks van 4 IABR-Urban Meetings plaats in het Stadhuis Utrecht. Tijdens deze avond werden de resultaten van het ontwerpend onderzoek gedeeld en besproken. Maurice Hengeveld van Architectencentrum AORTA schreef er een interessante samenvatting over. Lees meer hier.

  • Web Redactie
  • februari 2016

ArtikelAls de lekdijk lekt

Als de lekdijk lekt

In De Groene Amsterdammer verscheen vorig week een artikel over rampspoed in de stad. Het stuk was aanleiding voor het debat over de impact van uiteenlopende rampen in Amsterdam. Pieter Jannink komt aan het woord en vertelt over zijn ervaringen die hij opdeed tijdens het onderzoek naar de overstromingsrisico’s voor de Westpoort, waarin hij ook in gesprek ging met de gevestigde bedrijven. ‘Een bedrijf zei: hadden we het geweten, we hebben net onze servers vernieuwd – in de kelder. We houden steeds meer rekening met terrorisme, terwijl de kans op een overstroming en de schade daarvan veel groter is.’

  • Pieter Jannink
  • februari 2016

Urban meetingGezonde stad Utrecht

Op maandag 25 januari opent de wethouder Paulus Jansen de laatste avond uit de serie stadsgesprekken De Gezonde Stad Utrecht. De gesprekken worden door Aorta georganiseerd in het kader van de IABR-2016.

Op deze laatste avond worden de resultaten van het ontwerpend onderzoek van Projectatelier Utrecht met u gedeeld en besproken. De belangrijkste opbrengst van het ontwerpend onderzoek is een set ontwikkelingsprincipes voor gezonde verstedelijking. Deze ontwikkelingsprincipes bieden investeerders, (maatschappelijke) organisaties, (sociale) ondernemers, beleidsmakers en bestuurders concrete handvaten om in steeds wisselende allianties en op uiteenlopende (ruimtelijke) opgaven telkens de gezonde stad als integratiekader naar voren te schuiven. LEES MEER

  • Veerle Simons
  • januari 2016