PublicatieLimes Atlas nu online te lezen

Limes Atlas - kaart van de Limes op Europese schaal

Onze Limes Atlas uit 2005 is al een hele tijd uitverkocht. Maar er is goed nieuws voor de liefhebbers: het volledige boek is nu online in te zien via google books.

In 2005 verscheen de Limes Atlas. Hierin bundelden, ontsloten en verbeeldden wij de huidige kennis over de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De kern van de atlas wordt gevormd door de kaarten, die inzichtelijk maken hoe de Limes functioneerde; als systeem en als bewerking van morfologie van het landschap. In aanvulling hierop geven de studies van DaF architecten inzicht in de toepassing van de architectuur van de Romeinen op het Nederlandse grondgebied. De beeldende kern van de atlas wordt ingeleid door een aantal opstellen van Jos Bazelmans, Tom Bloemers en Bernard Colenbrander.

Wil je meer weten over dit project? Verdere informatie vind je op onze site.

Een goede manier om meer te weten te komen over de noordgrens van het Romeinse Rijk is te kijken op de website van Stichting Romeinse Limes. De site vind je hier.

  • Veerle Simons
  • juli 2016

projectAmsterdam International

kerncorridor
Intensieve 3 daagse workshop met Chris Choa (AECOM) en de regio over de internationale concurrentiekracht van de Kerncorridor Amsterdam Schiphol. Nu nog even uitwerken!

  • Pieter Jannink
  • juli 2016

mysterieCurieuze kaart van de Noordzee

Curieuze kaart van de Noordzee, gevonden in onze bibliotheek

Collega Giacomo komt nét boven de kaart uit…

Soms doe je curieuze vondsten bij het opruimen van de bibliotheek. Zoals deze kaart van de Noordzee. Meer dan 400 kleine tekeningen over meer dan 20 onderwerpen. Groot, gedetailleerd, maar zonder context onduidelijk wat hij wil vertellen. Mooi is hij wel. Daarom hangt hij nu bij ons op een (voorheen) kale muur.

Update: de maker van deze prachtige kaart is gelokaliseerd. Alle credits gaan naar LUST. De kaart behoort bij het boek Noordzee. Cartografie van een wereldzee.

  • Veerle Simons
  • juli 2016

boeken3 aanwinsten voor de bibliotheek

Heel blij zijn wij met deze drie nieuwe aanwinsten voor onze bibliotheek.

Allereerst de catalogus van de IABR. Met informatie over de verschillende ateliers, gastcuratoren en essays van onder andere Maarten Hajer, Arnoud Molenaar en Mark Swilling.

Aanwinst 1: catalogus IABR

Ook het tweede boek komt van de IABR. Van cure naar care. Transities in de gezonde stad Utrecht is een uitwerking van het IABR projectatelier Utrecht: De gezonde stad. Helemaal leuk, omdat wij als MUST meewerkten aan dit projectatelier. In het boek staan interviews, uitgewerkte voorbeelden én kaarten van onze hand.

Aanwinst 2: uitwerking van het projectatelier Utrecht, gezonde stad

Last but not least: Verankerd vakmanschap. 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst.  Dit prachtige boek besteedt aandacht aan de geschiedenis van de Academie en haar visie op de vakgebieden architectuur en stedenbouw. Mét input van onze directeur Wouter Veldhuis, hoofd van de masteropleiding stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Aanwinst 3: Verankerd Vakmanschap. 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst

  • Veerle Simons
  • juli 2016

IABRFilms Projectatelier Utrecht

Het IABR-Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de gemeente Utrecht. Onder leiding van ateliermeester Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) hebben MUST stedebouw, Architecture Workroom Brussels en De Smet Vermeulen architecten ontwerpend onderzoek verricht naar ‘De gezonde stad Utrecht’.

Voor dit projectatelier zijn vier films gemaakt. Deze staan nu online. Van cure naar care vat de belangrijkste inzichten van het IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad samen. In de films Nieuwe coalities voor de gezonde stad, Maatschappelijk investeren in de gezonde stad en Bouwen aan de gezonde stad komen lokale stakeholders aan het woord die hun meningen en ideeën over de Gezonde Stad Utrecht delen.

Klik op de afbeeldingen hieronder om de desbetreffende film te zien.

Film Projectatelier Utrecht - Van cure naar care

Film Projectatelier Utrecht - Nieuwe coalities voor de gezonde stad

Film Projectatelier Utrecht - Maatschappelijk investeren in de gezonde stad

Film Projectatelier Utrecht - Bouwen aan de gezonde stad

  • Veerle Simons
  • juli 2016