festivalInternational Social Housing Festival

Kaart van Amsterdam voor het International Social Housing Festival. Hierop staan de woningen aangegeven die in de nabije toekomst energiezuinig gemaakt moeten worden.

Het allereerste International Social Housing Festival vindt plaats in Amsterdam. Van dinsdag 13 juni t/m woensdag 21 juni biedt museum Het Schip een podium aan professionals, politici, (ver)huurders, academici en het brede publiek. Aan de hand van o.a. workshops, lezingen, exposities en presentaties wordt de geschiedenis van de sociale woningbouw geschetst en wordt gediscussieerd over zijn toekomst. Welke uitdagingen en verrassingen staan ons te wachten?

MUST is meerdere keren te vinden op het festival. Wij zijn nu nog druk bezig om alle puntjes op de i te zetten, maar willen wel alvast verklappen waar je ons kan zien en horen.

dinsdag 13 juni
Tijdens de opening van het International Social Housing Festival organiseren wij de workshop ‘Mind the Gap’. In deze workshop gaan Wouter Veldhuis en Reimar von Meding in op de enorme transitie die de sociale huisvesting in Amsterdam doormaakt. Er moet ruimte gecreëerd worden voor een snel groeiende bevolking én de woningvoorraad moet technisch ingrijpend verbeterd worden om de energierekening op een sociaal niveau te houden. Hoe kunnen deze opgaven interdisciplinair en in samenhang met elkaar worden beschouwd? De opening duurt van 9.30u tot 17.00u, onze workshop duurt van 14.00u tot 15.30u. Aanmelden is verplicht en er is een toegangsprijs voor de hele dag. Meer informatie vind je hier.
Dinsdag 13 juni | 14.00u-15.30u | Spaarndammerbuurt


vrijdag 16 juni 

Deze dag staat er een lezing en fietstocht door Amsterdam Nieuw-West op het programma. Wouter Veldhuis, Ivan Nio en Anita Blom spreken over de totstandkoming van het boek Nieuw-West: Parkstad of Stadswijk. Daarna organiseert Architours een fietsrondleiding langs de gebieden die in de lezing naar voren zijn gekomen. Deelname is gratis, aanmelden is vereist en kan hier.
Vrijdag 16 juni | 13.00u-18.00u | Van Eesterenmuseum

zondag 18 juni

In de torenkamer van Museum het Schip vindt op zondag 18 juni een debat plaats over ‘migration and mobility in cities in the West’. Wouter Veldhuis is een van de panelleden die spreekt en debatteert over de ‘arrival space’ van Amsterdam. Hoeveel ruimte is er eigenlijk voor nieuwkomers en hoe kunnen de stad en de woningbouwverenigingen hier op inspelen? Het debat is gratis toegankelijk, aanmelden is verplicht en kan hier.
Zondag 18 juni | 13.00u-17.30u | Museum Het Schip

Ben je nieuwsgierig geworden naar het hele programma van het International Social Housing Festival? Dat vind je op de website: www.socialhousingfestival.com.

  • Bjorn Mensink
  • juni 2017