Hein Coumou: ‘Ik geef nú vorm aan steden, dorpen en landschappen van morgen’

Portretfoto van Hein CoumouAls directeur van MUST werkt Hein Coumou aan steden, dorpen en landschappen van morgen. ‘Ik wil met ieder project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving.’

Waarom geef je vorm aan steden, dorpen en landschappen van morgen?

Ik geloof dat als je de dagelijkse leefomgeving wilt verbeteren, je rekening moet houden met de grote, soms bijna onoplosbare vraagstukken in de samenleving. De klimaatcrisis, voedselzekerheid, woningnood, transitie naar een circulaire economie en afnemende biodiversiteit schudden aan de fundamenten van ons leven. Ik wil deze vraagstukken doorgronden, mogelijke oplossingsrichtingen agenderen en deze vertalen in praktische principes. Deze principes pas ik dan weer toe in de projecten waar ik aan werk. Zo geef ik actief invulling aan de opgaven van morgen.

Wat is je doel?

Ik wil met ieder project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving. Voor mij betekent dat een project beginnen door de kwalitatieve aspecten van de plekken inzichtelijk te maken. Het liefst door samen te werken met bewoners, belanghebbenden en ondernemers. Zij zijn immers de specialisten van hun eigen leefomgeving. Daar krijg ik ontzettend veel energie van.

Deze kaart van Hein Coumou laat de stedelijke vernieuwing van Nieuw-West zien.

Stedelijke vernieuwing in Nieuw-West: onze kaart uit het boek Nieuw-West: Parkstad of stadswijk wordt geüpdatet voor het Van Eesterenmuseum naar de periode 2000-2021. Copyright: MUST stedebouw

Er is nu veel aandacht voor de verdichting van de bestaande stad. Maar dit is een proces wat al langer speelt. Door terug te kijken naar het verleden, wordt duidelijk welke resultaten verdichting kan opleveren. In ons onderzoek Nieuw-West: Parkstad of stadswijk, onderzocht MUST de effecten van de stedelijke vernieuwing in dit stadsdeel. In 20 jaar tijd is hier 1,5 keer IJburg aan woningen gerealiseerd! Het is interessant om te zien dat de openbare ruimte nu door een grotere diversiteit aan bewoners en bezoekers wordt gebruikt. Dit onderzoek heeft mij ertoe gezet dat ik een publiek domein voor een grotere diversiteit aan leefstijlen wil faciliteren. Het bindmiddel van de stad is immers de ontmoeting met de ander. Binnen de verschillende wijkvernieuwingen waar wij momenteel met o.a. woningbouwcorporaties aan werken, pas ik dit toe. Door focus te leggen op de overgangen van collectief, privaat en het publieke domein, is het mogelijk om een aantrekkelijke leefomgeving voor en met iedereen te maken.

Stedelijke vernieuwing in het Ambacht i.o.v. Gemeente Veenendaal. Copyright: MUST Stedebouw

Hoe wil je dat bereiken binnen MUST?

Mijn kracht zit in de verbeelding van mogelijke toekomsten die direct impact hebben op de leefomgeving. Dat doe ik samen met het team van MUST, opdrachtgevers en betrokkenen. Hierbij is het maken van maquettes en tekeningen een belangrijk middel om onbekende toekomstmodellen tastbaar te maken. Want een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Door zorgvuldig van tevoren bedachte stappen worden in het proces verschillende bouwstenen afgepeld. Het geeft mij veel energie om met diverse mensen, belanghebbende, ondernemers en bewoners te werken aan een plan wat enthousiasmeert. Hierbij zorg ik dat ik niet alleen haalbare, maar ook passende, mooie en gedragen plannen maak, die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

  • Hein Coumou
  • december 2021