NIEUWSAftrap voor de Ruimtelijk-Economische agenda

De afgelopen tijd heeft MUST samen met het Ministerie van BZK aan de Ruimtelijk-Economische Analyse gewerkt.

Er komen veel veranderingen op ons af, die vragen om nieuwe perspectieven en het maken van keuzes. De analyse is gedaan aan de hand van bestaande onderzoeken, adviezen en beleidstukken. Door de vele rapporten is het lastig om een gedeeld beeld over de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te krijgen. Wij hebben hier een bondig verhaal van gemaakt, dat tot dit gedeelde beeld moet leiden. Het heeft de vorm gekregen van een teaser met als titel: ‘het geluk van de welvaart’. Deze teaser is de aftrap voor het opstellen van een Ruimtelijk-Economische Agenda. De Nationale Omgevingsagenda (NOVI) biedt al richting op ruimtelijk-economisch gebied, maar dit thema wordt met deze agenda verder uitgediept.

Op 2 oktober wordt de teaser door Anita Bijvoet (Min BZK) gepresenteerd op de conferentie: ‘Naar een ruimtelijk-economische agenda’. De conferentie vindt plaats in Amersfoort en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan hier.

Op de conferentie gaan we met experts en elkaar in gesprek over de op te stellen Ruimtelijk-Economische Agenda. De agenda vormt uiteindelijk de basis voor de gesprekken die het Ministerie van BZK wil gaan voeren over de gebiedsgerichte samenwerking in de Omgevingsagenda’s. Zien we elkaar in Amersfoort?

  • Onno de Vries
  • september 2019