boeken3 aanwinsten voor de bibliotheek

Heel blij zijn wij met deze drie nieuwe aanwinsten voor onze bibliotheek.

Allereerst de catalogus van de IABR. Met informatie over de verschillende ateliers, gastcuratoren en essays van onder andere Maarten Hajer, Arnoud Molenaar en Mark Swilling.

Aanwinst 1: catalogus IABR

Ook het tweede boek komt van de IABR. Van cure naar care. Transities in de gezonde stad Utrecht is een uitwerking van het IABR projectatelier Utrecht: De gezonde stad. Helemaal leuk, omdat wij als MUST meewerkten aan dit projectatelier. In het boek staan interviews, uitgewerkte voorbeelden én kaarten van onze hand.

Aanwinst 2: uitwerking van het projectatelier Utrecht, gezonde stad

Last but not least: Verankerd vakmanschap. 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst.  Dit prachtige boek besteedt aandacht aan de geschiedenis van de Academie en haar visie op de vakgebieden architectuur en stedenbouw. Mét input van onze directeur Wouter Veldhuis, hoofd van de masteropleiding stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Aanwinst 3: Verankerd Vakmanschap. 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst

  • Veerle Simons
  • juli 2016