MUST 20 jaar1998 – Groundcontrol

Onze afbeelding voor 20 jaar must. Dat vieren wij onder andere door iedere week een oud project online te zetten.

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Deze week een project uit 1998 waarbij wij met de MUST bus door Nederland en Europa reisde om contact te leggen met andere jonge stedenbouwers en landschapsarchitecten. De naam? Groundcontrol.

In 1998 begonnen wij aan een 2-jaar durend avontuur dat ons van Amsterdam naar Milaan, Barcelona, Glasgow en Stockholm bracht. Hier legden wij contacten met jonge stedenbouwers en landschapsarchitecten die dezelfde ambitie hadden als wij binnen Groundcontrol: het doorgronden van de hedendaagse verstedelijkingsprocessen, met als doel ze te sturen en er vorm aan te geven.

In 1998 begonnen wij aan het project Groundcontrol. Dit bracht ons ondermeer naar Barcelona.

Groundcontrol vond zijn inspiratie in de lancering van Landsat 7. Zij behoorde toentertijd tot de nieuwste generatie satellieten die het aardoppervlak onafgebroken observeerde. Per dag seinde zij vele terabytes data door die omgezet werden in beeld. Deze registraties vormden een fascinerende bron van informatie over de continue transformatie van het aardoppervlak.

Haar observaties waren onthullend maar tegelijkertijd beperkt. Onthullend omdat zij de werkelijk fysieke neerslag van de urbanisatie toonde. Beperkt omdat de krachten die eraan ten grondslag lagen, verborgen bleven. De koppeling tussen de observatie van nieuwe fysieke patronen en de achterliggende economische, technologische en sociaal-culturele processen ontbrak. De vraag was hoe stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten de hedendaagse verstedelijkingsprocessen konden doorgronden met als doel ze te sturen en er vorm aan te geven.

Deze vraag noodzaakte tot een internationale uitwisseling van kennis tussen stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Binnen de opzet van Groundcontrol organiseerde MUST workshops in vier Europese steden: Stockholm, Glasgow, Milaan en Barcelona. Onderwerp van de workshops waren de ruimtelijke processen die verondersteld werden het Europese stad en land te sturen. Tien Nederlandse stedenbouwers en landschapsarchitecten en tien tegenhangers uit het gastland waren de deelnemers.

In de lente van 1999 bezocht Must de 4 steden om contact te leggen met stedebouwers en landschapsarchitecten met dezelfde ambitie als groundcontrol. We vonden ‘Oyster’ in Stockholm, een bureau bestaand uit jonge landschapsarchitecten, drie jonge bureau’s (‘Zoo Architects’, ‘McKeown/Alexander’, ‘City Design Cooperative’) in Glasgow, het samenwerkingsverband ‘Ventisette’ in Milaan en architectuurcollectief ‘Metàpolis’ in Barcelona.

De route die wij in 1998 aflegde met onze MUST-bus

Een prachtig project waar wij met veel plezier op terugkijken. Twee jaar lang met zoveel jonge stedenbouwers en landschapsarchitecten kennismaken en samenwerken is fantastisch en heeft ons veel opgeleverd. En reizen met de MUST-bus natuurlijk. Waarmee we later nog veel mooie tripjes hebben gemaakt.

  • Pieter Jannink
  • juli 2017