Must

MUST 20 jaar!2015 – Gebiedsagenda Noordzee 2050

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2015 maakten wij het paviljoen Panorama Noordzee. Het panorama animeerden we vervolgens tot een korte film. Dit alles voor het project Gebiedsagenda Noordzee 2050.  

Het traditionele gebruik van de Noordzee is in transitie. In de toekomst kan de Noordzee meer betekenen voor de nationale behoefte voor energie, voedsel, natuur, recreatie en de beleving van erfgoed. Het Ministerie van IenM deed een verkenning naar deze transitie, opgaven, kansen en ontwikkelingen. De uitkomsten zijn gebundeld in het verslag Gebiedsagenda Noordzee 2050.

MUST was nauw betrokken bij deze verkenning. Wij maakten de kaarten waarop de mogelijke kansen, ontwikkelingen en opgaven in beeld gebracht zijn. Deze prachtige kaarten hebben we geprint op grote draaitafels. Deze vormden het decor voor rondetafelgesprekken over de toekomst van de Noordzee. Ook bouwden we het paviljoen Panorama Noordzee met mooie doorsnedes van de Noordzee. Dit panorama is later geanimeerd tot een korte film die je nog steeds kan bekijken.©MUST Kaart van de Noordzee voor de Gebiedsagenda Noordzee 2050

Wil je meer weten over de Gebiedsagenda? Dat kan op verschillende manieren. Onze projectpagina vind je hier. Ook het Noordzeeloket heeft een pagina gewijd aan de Gebiedsagenda. Onze animatie bekijk je op vimeo en het volledige verslag lees je online.

  • Veerle Simons
  • november 2017

nieuw projectVernieuwing Boswinkel Oost in Enschede

Samen met woningbouwcorporatie Ons Huis  en de gemeente Enschede werken wij de komende tijd aan de vernieuwing van Boswinkel Oost. Door middel van een participatietraject met bewoners en belanghebbenden werken we toe naar een breed gedragen stedenbouwkundig ontwerp. 

©MUST Tekening waar de ligging van Boswinkel Oost op staat aangegeven.

Boswinkel Oost is gebouwd eind jaren ’50, begin jaren ’60 en opgebouwd uit zogenaamde stempels van portiekflats en laagbouwwoningen. Daartussen is veel groen aanwezig. Ons Huis wil de bestaande bebouwing vervangen door nieuwe, duurzame woningen. Dit biedt meteen de kans om de wijk beter aan te sluiten op het wijkwinkelcentrum. Ook kan de inrichting van de openbare ruimte verbeterd worden, zodat het voldoet aan de huidige wensen en kwaliteitseisen.

Een prachtige uitdaging, waar we vol enthousiasme mee aan de slag gaan!

  • Pieter Jannink
  • november 2017

Tweets

nieuwsMUST en Trancity lanceren project ‘De rechtvaardige stad’

Foto voor het project De rechtvaardige stad

MUST en Trancity gaan op zoek naar de rechtvaardige stad. Een  plek waar het economisch belang van ruimte niet langer dominant is ten opzichte van het maatschappelijk belang. Waar het stedelijk leven voor iedereen toegankelijk is. Een stad die zorgt voor woonruimte, maatschappelijk vastgoed en publieke ruimte.

Met ons project willen we de maatschappelijke betekenis van stedenbouw weer leidend maken. Het herstellen van de balans tussen de economische en sociaal-culturele dynamiek bij het ruimtegebrek in de stad.

Het project bestaat uit twee delen. In de eerste fase reflecteren we op de huidige ontwikkelingen. We praten met deskundigen en belanghebbenden. Onze bevindingen beschrijven we in een breed te verspreiden Stadsessay. In de tweede fase gaan we op zoek naar strategieën en partijen om de maatschappelijke discussie weer leidend te maken bij ruimtelijke ontwikkeling. De uitkomsten van onze zoektocht delen we in een boek en publieke bijeenkomsten.

Twitter mee via #RechtvaardigeStad en volg het project op facebook, via MUST of Trancity. Meer informatie over het project vind je hier.

  • Veerle Simons
  • november 2017

nieuwsGemeenteraad Uithoorn stemt in met plan Amstelplein

Tekening van het plan Amstelplein

Goed nieuws! De gemeenteraad van Uithoorn heeft ingestemd met het plan Amstelplein waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Wel heeft de gemeenteraad één grote wijziging aangebracht.

Het oorspronkelijke plan stelde voor om in het centrum eenrichtingsverkeer in te stellen. De gemeenteraad heeft besloten dat tweerichtingsverkeer mogelijk moet blijven. Het uitgangspunt om vracht- en landbouwverkeer te weren blijft wel van kracht. De volgende stap is om het vastgestelde plan en de verkeersstructuur verder uit te werken.

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen? De gemeente Uithoorn heeft een projectpagina en een nieuwsbrief waar je je voor kan inschrijven. De meest recente nieuwsbrief vind je hier.

  • Onno de Vries
  • november 2017