Must

MUST 20 jaar2007 – Wagenwerkplaats Amersfoort

klein filmpje om het jubileum van MUST te vieren

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2007 wachtte 20 hectare achter het station Amersfoort op herbestemming. Dit werd het project ‘Wagenwerkplaats Amersfoort’. 

Direct achter station Amersfoort ligt het voormalige Wagenbedrijf van de NS. Een gebied van 20 hectare vol monumentale gebouwen. NS poort vroeg ons om een masterplan te maken voor de geleidelijke ontwikkeling van het gebied. Het werd een jarenlange samenwerking met omwonenden, gebruikers van het terrein en de gemeente. Met ruimtelijke improvisatie en een gemeenschappelijk gedragen ontwikkelconcept.

Impressie Wagenwerkplaats Amersfoort

Ons concept ging uit van geleidelijke ontwikkeling van binnenuit, gecombineerd met gerichte impulsprojecten. Het had geen strikte tijdhorizon, maar wel een strikte volgorde van ontwikkelen. Allereerst wilden we gerichte en kleinschalige investeringen die het gebied opnieuw tot leven brachten. In de tweede fase zetten wij in op het realiseren van een duurzame ruimtelijke hoofdstructuur. Daarna was het tijd om de monumentale gebouwen te renoveren en geschikt te maken voor culturele bedrijvigheid, theater en voorzieningen voor de jeugd. Dit was echter niet het einde, maar eigenlijk het begin voor vervolgfasen waarin woningbouw en commercieel vastgoed een rol speelden.

Inmiddels is de Wagenwerkplaats een nationale ontmoetingsplek geworden, waar zakelijk en creatief elkaar ontmoeten. Wil je meer weten over dit project, kijk dan op de projectpagina.

  • Veerle Simons
  • september 2017

MUST 20 jaar2006 – Lakerlopen

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2006 waren wij druk bezig met de stedelijke vernieuwing van Lakerlopen (Eindhoven). Wij ontwikkelden een speciale matrix-methode waarmee we wensen en behoeften konden toetsen op haalbaarheid. 

Lakerlopen is een van de meest aansprekende voorbeelden van stedelijke vernieuwing in Nederland, door de intensieve samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningcorporatie en ontwikkelaar. 

MUST raakte eind 2002 betrokken bij de stedelijke vernieuwing van Lakerlopen. Wij werden gevraagd om samen met alle betrokken partijen de stedenbouwkundige component van de stedelijke vernieuwing opnieuw te verkennen en uit te werken in een masterplan.

Lakerlopen fiets

Wij werden de verbinder tussen mensen en vertaler van wensen in ruimtelijke structuren en ingrepen. Om dit goed vorm te geven, ontwikkelden wij een speciale matrix-methode. Hiermee konden we alle wensen en behoeften toetsen op haalbaarheid. Het zorgde voor een duidelijk kader en een beargumenteerde afweging die voor alle betrokkenen begrijpelijk was. Het resultaat was een Masterplan wat door alle partijen werd omarmd en een goede, intensieve samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaar.

Lees meer over dit project op onze projectpagina.

 

  • Veerle Simons
  • september 2017

Tweets

Daar stonden we dan opeens op een 5000 jaar oude weg!

Must is bezig om de verhalen uit het verleden een bijzondere plek te geven in de openbare ruimte voor de nieuwe wijk in Ooster-Dalfsen. We konden het natuurlijk dan ook niet laten om te helpen deze verhalen mee op te graven!

  • Ziega van den Berk
  • september 2017

MUST 20 jaar2005 – Limes Atlas

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2005 rolde onze Limes Atlas van de persen, het eerste overzichtswerk in Nederland over deze Europese Romeinse grensverdediging. 

Door het uitblijven van een herdruk, is het nu een waardevol collectors item.  

De Limes Atlas was het eerste overzichtswerk in Nederland dat de kennis over de Limes bundelde, ontsloot en verbeeldde. De kern van de Atlas bestaat uit meerdere kaarten waarop de ontwikkeling van de Limes en Romeinse bouwwerken en nederzettingen in Nederland duidelijk te zien is. Wij hebben in het bijzonder ingezoomd op de gebieden rondom Leiden, Utrecht en Nijmegen.

Limes Atlas - Kaart fortificaties Nederlandse frontlinie

De beeldende kern van de atlas wordt ingeleid door een aantal opstellen. Deze zijn geschreven door Jos Bazelmans, Tom Bloemers en Bernard Colenbrander. De atlas sluit af met tien refentieprojecten die laten zien op welke manier met archeologische vondsten kan worden omgegaan.

Nieuwsgierig geworden? Lees meer over dit project op de projectpagina. En hoewel de Atlas niet meer te bestellen is, kan je hem wel online lezen via google books.

  • Veerle Simons
  • september 2017