Must

MUST 20 jaar1999 – NL omstreeks 2000

1999 – NL omstreeks 2000

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 1999 werkten wij aan een geavanceerde manier van cartografie; op basis van actuele satellietbeelden. De kaarten werden gebruikt voor de Vijfde Nota voor ruimtelijke ordening. Wij presenteren: ‘Nederland omstreeks 2000’

‘Dit project betekende een aardverschuiving in de cartografie van Nederland’
Wouter Veldhuis

Voor de ‘Vijfde Nota’ voor ruimtelijke ordening (2000) werd door ons een nieuwe en geavanceerde manier van cartografie geïntroduceerd. Hierbij maakten we gebruik van Remote Sensing, in ons geval actuele satellietbeelden. Dit maakte objectieve, snelle en precieze klassering van de morfologische situatie van Nederland omstreeks het jaar 2000 mogelijk. Het resultaat was een eerste stap binnen een proces dat inzicht verschafte in de ruimtelijke dynamiek van het land en het meer toegankelijk maken hiervan voor het publiek. Een aardverschuiving in de wereld van de cartografie van Nederland!

Voor de ‘Vijfde Nota’ werd de morfologie van Nederland ten behoeve van de basiskaarten opgesplitst in drie lagen: ondergrond, netwerk en occupatie.

Enkele kaarten uit ons project uit 1999: NL omstreeks 2000V.l.n.r.: ondergrond | netwerken | occupatie

Ondergrond

Deze kaart toont de natuurlijke condities waarbinnen verschillende transformatieprocessen plaatsvonden. De meest dominante morfologisch aspecten in Nederland zijn het watersysteem en het (micro-) reliëf. De kaart van de ondergrond verbeeld de aflopende hoogte van het Zuidoosten naar de Noordzee. Het gebied beneden NAP en de riviervalleien worden zichtbaar. De kaart toont goed het afwisselend karakter van de Nederlandse waterstructuur.

Netwerk

Deze kaart toont de infrastructurele condities van Nederland. Omdat het naast de fysiek zichtbare infrastructuur ook belangrijk is de onzichtbare netwerken te tonen, laat de kaart snelwegen, railverbindingen en waterwegen en hun stations zien, maar ook pijpleidingen, zeewegen en vliegroutes. Het beeld van de netwerkkaart wordt bepaald door een diffuus systeem van lijnen en knopen. De afbeelding van de onzichtbare netwerken vervaagt de grens tussen land en zee. Amsterdam en Brussel worden als internet knooppunten aangegeven.

Occupatie

De laag occupatie toont de fysieke patronen die ontstaan door menselijk gebruik van het landschap. Naast steden en dorpen toont de invloed van de mens zich juist ook in de vergaande ontginning van het land. De kaart maakt onderscheid tussen bebouwing/verharding, bos, landbouw en grasland. Het stedelijk gebied en bosland hebben een donkere toon, terwijl open gras en bouwland in een lichte kleur weergegeven zijn. In het uiteindelijk beeld is de mate van menging tussen de donkere en lichte kleuren een indicatie voor de schaal van het landschap.

Cartografie is ook nu nog een van onze zes speerpunten. Nieuwsgierig? Kijk hier voor een kleine greep uit onze cartografie projecten.

  • Veerle Simons
  • juli 2017

mediaVeel media-aandacht voor manifest Stad-Forum

Veel media-aandacht voor manifest Stad-Forum

Er is veel media-aandacht voor het manifest Ruimte voor de Amsterdamse binnenstad dat Stad-Forum 2 weken geleden presenteerde in Pakhuis de Zwijger.

Zo was Tracy Metz te horen op NPO radio 1 in het programma De Ochtend, waar zij sprak over de plannen van Stad-Forum. Het interview kan je hieronder terugkijken/terugluisteren.

Daarnaast verscheen ook een artikel in Metronieuws. Dat artikel kan je hier teruglezen.

  • Sebastian van Berkel
  • juli 2017

MUST 20 jaar1998 – Groundcontrol

1998 – Groundcontrol

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Deze week een project uit 1998 waarbij wij met de MUST bus door Nederland en Europa reisde om contact te leggen met andere jonge stedenbouwers en landschapsarchitecten. De naam? Groundcontrol.

In 1998 begonnen wij aan een 2-jaar durend avontuur dat ons van Amsterdam naar Milaan, Barcelona, Glasgow en Stockholm bracht. Hier legden wij contacten met jonge stedenbouwers en landschapsarchitecten die dezelfde ambitie hadden als wij binnen Groundcontrol: het doorgronden van de hedendaagse verstedelijkingsprocessen, met als doel ze te sturen en er vorm aan te geven.

In 1998 begonnen wij aan het project Groundcontrol. Dit bracht ons ondermeer naar Barcelona.

Groundcontrol vond zijn inspiratie in de lancering van Landsat 7. Zij behoorde toentertijd tot de nieuwste generatie satellieten die het aardoppervlak onafgebroken observeerde. Per dag seinde zij vele terabytes data door die omgezet werden in beeld. Deze registraties vormden een fascinerende bron van informatie over de continue transformatie van het aardoppervlak.

Haar observaties waren onthullend maar tegelijkertijd beperkt. Onthullend omdat zij de werkelijk fysieke neerslag van de urbanisatie toonde. Beperkt omdat de krachten die eraan ten grondslag lagen, verborgen bleven. De koppeling tussen de observatie van nieuwe fysieke patronen en de achterliggende economische, technologische en sociaal-culturele processen ontbrak. De vraag was hoe stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten de hedendaagse verstedelijkingsprocessen konden doorgronden met als doel ze te sturen en er vorm aan te geven.

Deze vraag noodzaakte tot een internationale uitwisseling van kennis tussen stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Binnen de opzet van Groundcontrol organiseerde MUST workshops in vier Europese steden: Stockholm, Glasgow, Milaan en Barcelona. Onderwerp van de workshops waren de ruimtelijke processen die verondersteld werden het Europese stad en land te sturen. Tien Nederlandse stedenbouwers en landschapsarchitecten en tien tegenhangers uit het gastland waren de deelnemers.

In de lente van 1999 bezocht Must de 4 steden om contact te leggen met stedebouwers en landschapsarchitecten met dezelfde ambitie als groundcontrol. We vonden ‘Oyster’ in Stockholm, een bureau bestaand uit jonge landschapsarchitecten, drie jonge bureau’s (‘Zoo Architects’, ‘McKeown/Alexander’, ‘City Design Cooperative’) in Glasgow, het samenwerkingsverband ‘Ventisette’ in Milaan en architectuurcollectief ‘Metàpolis’ in Barcelona.

De route die wij in 1998 aflegde met onze MUST-bus

Een prachtig project waar wij met veel plezier op terugkijken. Twee jaar lang met zoveel jonge stedenbouwers en landschapsarchitecten kennismaken en samenwerken is fantastisch en heeft ons veel opgeleverd. En reizen met de MUST-bus natuurlijk. Waarmee we later nog veel mooie tripjes hebben gemaakt.

  • Pieter Jannink
  • juli 2017

Tweets

MUST 20 jaar1997 – Te koop: onstabiele kavels!

1997 – Te koop: onstabiele kavels!

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Deze week het allereerste project van MUST. Uit 1997: Te koop, onstabiele kavels!

Dit project bevat onze broncode: coalitie-stedebouw. Twintig jaar later zijn wij hier nog steeds mee bezig.’
Wouter Veldhuis

In 1997 werkte MUST mee aan het ontwerpend onderzoek De vrije ruimte, nieuwe strategieën voor de ruimtelijke ordening. Het was ons allereerste project, geïnitieerd door Stichting Ontwerpen voor Nederland en Stichting Architecten Onderzoek Wonen en Woonomgeving (STAWON), die beiden niet meer bestaan. Wij schreven een artikel over coalitie-stedebouw, een thema waar tot dan toe niemand over sprak. Hieronder kun je een extract lezen uit onze bijdrage. Wil je het hele artikel lezen, klik dan hier.

Tekening die hoort bij het project uit 1997‘In het onstabiele ligt meer van de toekomst dan in het stabiele, en het heden is niets dan een hypothese die nog niet overwonnen is.’
Andre Klukhun, Hypothesen van het heden

Holland is gemaakt door coalities. Kanalen, droogmakerijen, spoorwegen en stadsuitleggen staan gelijk aan tijdelijke bondgenootschappen tussen bankiers, ondernemers, politici, ingenieurs en een gulle koning. Zij transformeren het onland in cultuurlandschap.

In de twintigste eeuw lijkt de overheid de ruimtelijke orde te beheersen. Zuiderzeewerken, afsluitdijk en een nationaal autonetwerk beveiligen en ontsluiten het hele land. Wellicht onbedoeld legt de overheid door deze ingrepen de basis voor de occupatie van het totale cultuurlandschap door de stad.

In 1997 is ruimte een schaars produkt en ruimtelijke ordening een strijd om kavels tussen pensioenfondsen, projectontwikkelaars, overheden, Natuurmonumenten, de ANWB en duizend en één collectieven.

Tegelijk tonen publiek-private constructies dat het mogelijk is tijdelijke contracten te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Voor stedebouwers biedt deze situatie de uitgelezen kans voor een optimaliseringsstrategie: coalitie-stedebouw.

 

  • Wouter Veldhuis
  • juli 2017